Blog

เริ่มต้นทำความรู้จักกับ Karakuri kaizen

กลไกไม่ซับซ้อน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพงานและคน

แม้ Karakuri Kaizen นั้นจะเป็นกลไกเรียบง่าย แต่กว่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาและใช้ได้จริงก็ต้องใช้เวลามากพอสมควร และถึงแม้จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่น่าจะสามารถแก้ปัญหาได้โดยนำหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ขั้นสูงมาใช้ ก็ยังทำกิจกรรม Karakuri Kaizen ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆ ทุกปีๆ ถึงขนาดขยายออกไปนอกประเทศญี่ปุ่นด้วย

Karakuri Kaizen เป็นกิจกรรมที่แก้ไขปัญหาหน้างานการผลิตด้วยไอเดียของตนเอง แต่เราจำเป็นต้องเข้าใจและจับจุดให้ได้ว่าเรื่องใดเป็นปัญหาในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยสังเกตดูสภาพหน้างานด้วยมุมมองว่ามีความสูญเปล่า ความไม่สม่ำเสมอ หรือการฝืนทำหรือไม่ แม้จะเป็นเรื่องทั่วไปที่เห็นเป็นประจำก็ตาม แต่ถ้าหากเปลี่ยนมุมมองแล้ว น่าจะมองเห็นจุดที่สามารถทำการไคเซ็นได้ไม่น้อย

Powered by MakeWebEasy.com