Karakuri Kaizen® คืออะไร

4020 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Karakuri Kaizen® คืออะไร

       กิจกรรมไคเซ็นที่ดำเนินอยู่ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศญี่ปุ่น
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานด้วยไอเดียของพนักงานเอง เช่น

  • อยากจะให้งานยกของหนักง่ายขึ้น
  • หยิบของชิ้นเล็กๆ ออกยุ่งยากไม่สะดวก
  • อยากจะขจัดงานที่อันตรายให้หมดไป
  • อยากจะดำเนินการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุน เป็นต้น...

ภายใต้แนวทางของไคเซ็น คือ กิจกรรมที่เกิดจากความรู้สึกที่ว่า

อยากจะปฏิบัติงานของตนได้อย่างปลอดภัยและสบายขึ้น Powered by MakeWebEasy.com