จุดเด่นของ Karakuri Kaizen

2918 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จุดเด่นของ Karakuri Kaizen

- กลไกและโครงสร้างไม่ซับซ้อนและเรียบง่าย
  ไม่ใช้กลไกซับซ้อน เช่น ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า แต่ใช้กลไกเรียบง่าย เช่น คานงัด รอก

   ไม่ค่อยเสียและง่ายต่อการซ่อมแซมด้วยตนเอง

- ใช้เงินน้อย
  เนื่องจากไม่ใช้กลไกไฟฟ้า จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายวัสดุได้

    ซึ่งบางครั้งมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วย

   ต้นทุนต่ำ

- ใช้พลังงานธรรมชาติ (หรือแรงคน)
  ใช้แรงโน้มถ่วง, แรงคนหรือแรงขับเคลื่อนที่ใช้อยู่ในส่วนอื่น

   ประหยัดพลังงาน, อีโค

- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน
  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงด้วยมือและไอเดียของตนเอง

   เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความปลอดภัย

   สร้างบุคลากร

Powered by MakeWebEasy.com