ทำไมถึงต้องทำกิจกรรม Karakuri Kaizen

2294 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำไมถึงต้องทำกิจกรรม Karakuri Kaizen

 

       แม้ Karakuri Kaizen นั้นจะเป็นกลไกเรียบง่าย แต่กว่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาและใช้ได้จริงก็ต้องใช้เวลามากพอสมควร และถึงแม้จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่น่าจะสามารถแก้ปัญหาได้โดยนำหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ขั้นสูงมาใช้ ก็ยังทำกิจกรรม Karakuri Kaizen ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆ ทุกปีๆ ถึงขนาดขยายออกไปนอกประเทศญี่ปุ่นด้วย

สถานที่ทำงานที่สามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย
       สถานที่ทำงานที่ผู้หญิงหรือผู้สูงอายุสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย ก็คือต้องการขจัดงานที่หนัก สกปรกและอันตรายหรืองานที่ต้องใช้แรงมากให้หมดไป แต่หากนำหุ่นยนต์ไปใช้ในทุกสถานที่ปฏิบัติงานจะทำให้ต้นทุนสูงเกินไป ดังนั้นเรื่องไหนที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำไคเซ็นเล็กๆ น้อยๆ นั้นจะจัดการด้วย Karakuri Kaizen ที่ต้นทุนต่ำ และจะนำไปสู่การประหยัดพลังงานได้ด้วย

สร้างบุคลากร
       กว่าจะให้ Karakuri Kaizen เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เราต้องเรียนรู้เครื่องจักรและมีความรู้ในการทำไคเซ็น รวมทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานของทั้งสองสิ่งนี้ด้วย ซึ่งหากเราสามารถสร้างผลงาน Karakuri Kaizen ได้แล้ว จะทำให้เรารู้สึกถึงความสำเร็จ และมีความอยากที่จะทำต่อไป ดังนั้นจึงมีบริษัทหลายแห่งที่เห็นว่า Karakuri Kaizen นั้นเป็นการ “สร้างบุคลากร” ที่มีคุณภาพวิธีการหนึ่งทีเดียว

Powered by MakeWebEasy.com