มีเรื่องอะไรบ้างที่แก้ไขด้วย Karakuri Kaizen

2307 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มีเรื่องอะไรบ้างที่แก้ไขด้วย Karakuri Kaizen

       Karakuri Kaizen เป็นกิจกรรมที่แก้ไขปัญหาหน้างานการผลิตด้วยไอเดียของตนเอง แต่เราจำเป็นต้องเข้าใจและจับจุดให้ได้ว่าเรื่องใดเป็นปัญหาในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยสังเกตดูสภาพหน้างานด้วยมุมมองว่ามีความสูญเปล่า ความไม่สม่ำเสมอ หรือการฝืนทำหรือไม่ แม้จะเป็นเรื่องทั่วไปที่เห็นเป็นประจำก็ตาม แต่ถ้าหากเปลี่ยนมุมมองแล้ว น่าจะมองเห็นจุดที่สามารถทำการไคเซ็นได้ไม่น้อย

ความสูญเปล่า

       ขนย้ายและเดิน/หยุดรองาน/ค้นหา/ปรับ เป็นต้น...

ความไม่สม่ำเสมอ

       ไม่คงที่ (เวลา, การปฏิบัติงาน, มาตรฐาน, คุณภาพ) เป็นต้น...

การฝืนทำ

       งานที่ต้องใช้แรง/ท่าผิดธรรมชาติ/งานที่ต้องใช้ความระมัดระวัง

       สภาพแวดล้อมในการทำงาน (สกปรก, เหม็น, เสียงดัง) เป็นต้น...

Powered by MakeWebEasy.com